Cookies Policy

Stanowiska
Karpiowe

Polityka prywatności

I. Ochrona danych osobowych/ Spełnienie obowiązku informacyjnego

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62-510 Konin. Dane kontaktowe administratora są następujące: nr telefonu: +48 505 692 980, adres poczty elektronicznej: contact@antoniuscaviar.com.
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez administratora działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnionym interesem dla przetwarzanie danych w ramach wymienionej podstawy jest również ochrona mienia administratora oraz bezpieczeństwo Klientów. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne. Przetwarzanie danych osobowych może się odbywać również na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO, w przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych takich jak wizerunek, imię i nazwisko dla celów marketingowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych.
 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wizerunek, numer rachunku bankowego.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w ust.2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli na administratora taki obowiązek nakładają bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy podatkowe, prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  • obsługa płatności,
  • księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  • serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  • usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
  • kampanie marketingowe, w tym usługi marketingowe realizowane na rzecz Łowiska w zakresie zapisu dźwięku i obrazu.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu jest konieczne dla zawarcia umowy oraz jej prawidłowego wykonywania. W razie niepodania tych danych, zawarcie umowy nie będzie możliwe. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, w szczególności do umieszczenia imienia, nazwiska i wizerunku na stronie internetowej lub profilu Facebook Łowiska, uzależnione jest całkowicie od zgody Klienta, której wyrażenie jest w pełni dobrowolne. Zgoda może być przez Klienta w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail wskazany powyżej w ustępie 1.
 9. Pana/Pani dane są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.
 10. Administrator oświadcza, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  • przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Pliki „cookies

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika.
 2. Plikami typu „cookies” są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. W ramach Sklepu Internetowego, Sprzedawca stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
  • „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego
  • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Sklepu Internetowego.
 4. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” (instrukcja zmiany ustawień poniżej). Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. W ramach prowadzenia strony jej administrator nie stosuje plików „cookies” pozwalających na dostarczenie informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.

Instrukcja zmiany ustawień dotyczących plików cookies

Przeglądarka Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” należy kliknąć w „Opcje” i w nich wybrać zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitej blokady śledzenia.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” należy kliknąć w „Opcje internetowe” i w nich wybrać zakładkę „Prywatność”. Suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności lub przyciskiem „Witryny” można zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarka Google Chrome

W prawym górnym rogu należy kliknąć w menu (ukryte pod trzema poziomymi kreskami), następnie należy wybrać zakładkę „Narzędzia”, a dalej „Wyczyść dane przeglądania. Link „Więcej informacji” prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Przeglądarka Opera

W lewym górnym rogu należy kliknąć w „Opera”, otworzyć menu i wybrać w nim zakładkę „Ustawienia”. Następnie należy wybrać opcję „Wyczyść historię przeglądania…”Przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzi do zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Przeglądarka Apple Safari

W menu „Safari” należy wybrać zakładkę „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”. W tym miejscu można określić opcje plików cookies.

Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne

W każdym modelu telefonu opcje dotyczące plików cookies określa się w inny sposób. Aby zmienić ustawienia, należy zapoznać się z dokumentacją danego urządzenia mobilnego.