Regulamin

Stanowiska
Karpiowe

Regulamin łowiska karpiowego „Gosławice”.

Wprowadza się do sprzedaży zezwolenia: tygodniowe od soboty do soboty

Płatność przelewem w ciągu 24h od daty rezerwacji (kwota bez prowizji)

Płatność w PLN na konto:  02 2030 0045 1110 0000 0400 5490  Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. w Koninie
ul. Rybacka 2, 62 -505 Konin, w tytule wpisując imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę rezerwacji i numer stanowiska.

Płatność w walucie obcej (EUR, GBP itp.) na konto: IBAN: PL28 2030 0045 3110 0000 0005 6450 , BIC/Swift: PPABPLPK  w tytule wpisując imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę rezerwacji i numer stanowiska.

Zasada rezerwacji:

Wjazd i zjazd z łowiska.

Łowisko czynne jest od 1 marca do 31 listopada, w miesiącu marcu i listopadzie zależności o warunków pogodowych.

Wjazd na łowisko odbywa się w godzinach od 14.00 – 20.00, a zjazd w godzinach od 09.00 – 10.00

Zasady korzystania z łowiska.


1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb oraz wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”.
2. Dozwolone jest łowienie na 3 wędki.
3. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową.
4. Dozwolone jest użycie zanęty na tydzień: kulki 25 kg, Pelle 50 kg, ziarna (kukurydza, konopie 25 kg). Całkowity zakaz używania Orzecha Tygrysiego.
5. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego. Używanie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe.
6. Możliwe jest przetrzymywanie ryb w specjalistycznych workach do momentu przygotowania zdjęcia nie dłużej niż 15 minut.
7. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.
o Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.
8. Na łowisku obowiązuje zakaz:
o Zakaz używania plecionki jako linki głównej.
o Zakaz używania przyponów strzałowych z plecionki, tylko z żyłki mono do 60 mm.
o Zakaz używania własnych podbieraków, mat (kołysek), worków do ważenia i trzymania ryb (łowisko zapewnia podbierak, matę, worek do ważenia i trzymania ryb w wodzie).
o Zakaz używania własnych pontonów (łowisko zapewnia profesjonalne łódki do pływania).
o Niszczenia roślinności.
o Parkowania samochodów poza wyznaczonym miejscem (zajazd, parking).
o Zakaz poruszania się samochodem wokół łowiska.
o Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.
o Rozpalania ognisk.
o Kąpieli na łowisku oraz sąsiadujących stawach.
o Zakaz wędkowania w sąsiadujących stawach.
o Głośnego zachowania.
o Picia alkoholu.
9. Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez kierownika obiektu.
10. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
11. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości.
12. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.
13. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z kierownikiem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca liczba wolnych stanowisk.
14. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo karpia oraz należy regularnie polewać go wodą.
15. Osoba korzystająca z Łowiska może wyrazić zgodę na publikację jej wizerunku w ramach filmów i zdjęć wykorzystywanych w celach marketingowych oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej lub profilu Facebook Łowiska.
16. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.
17. Opiekun łowiska ma prawo sprawdzić końcowe zestawy na życzenie.
18. Obowiązuje zakaz odwiedzin osób nieupoważnionych. Tylko kierownik łowiska może wyrazić zgodę na odwiedziny.
19. Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest podpisać oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa podpisania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na Łowisko.
20. Przed rozpoczęciem wędkowania każdy wędkarz ma obowiązek podpisania oświadczenia, w którym akceptuje i potwierdza zapoznanie się z regulaminem Łowiska.