Stanowisko 10

Stanowiska
Karpiowe

Bardzo ciekawe stanowisko, łowi się tu pod linami wysokiego napięcia albo nieco za liniami, znajduje się tam matecznik. Sięgają tam wędkarze ze stanowisk 6, 10 i 14nastego. Duża ilość roślinności między innymi, lilie wodne i grążele, a wokół karpie.