Stanowisko 15

Stanowiska
Karpiowe

Na tym stanowisku wywozimy zestawy na środek łowiska za pas roślinności. Dobre miejsce również znajdziemy za roślinami, tam głębokość sięga ponad 3 metry.