Stanowisko 18

Stanowiska
Karpiowe

Miejsce to przynosi rezultaty zwłaszcza od dwóch lat, łowi się tu na lewo od pomostu, na środku dominuje gruba roślinność, gdzie skupia się duża ilość karpi.