Stanowisko 5

Stanowiska
Karpiowe

Łowi się tutaj ze środka lub ustawiamy zestawy zaraz pod rogatką, w której w tym miejscu jest sporo. Dno są dość twarde i wyrobione od żerowania karpi.