Otwarcie łowiska 25.04.20r.

Stanowiska
Karpiowe

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować Was, że z dniem 25 kwietnia bieżącego roku otwieramy nasze łowisko.

Oprócz regulaminu łowiska (https://goslawice.pl/galeria/lowisko/regulamin/),  aby zapewnić Państwu bezpieczny pobyt wprowadzamy kilka zmian na czas epidemii :

1. Każda osoba powinna posiadać:
– maseczek
– rękawiczki jednorazowe
– płyn/żel do dezynfekcyjnych


2. Wjazd i wyjazd z łowiska.

– wjazd od godziny 15.00

– wyjazd o godzinie 9.00

Prosimy o bezwzględne przestrzegani godzin wjazdu i wyjazdu z łowiska ze względu na czas potrzebny na dezynfekcje pomieszczeń, stanowisk i sprzętu.

Po przybyciu na łowisko kontaktujemy się telefonicznie z opiekunem łowiska tel. +48 508 729 359, a następnie udajemy się na zarezerwowane stanowisko. Po dotarciu na stanowisko wypełniamy oświadczenia. Opiekun łowiska zbierze oświadczenia w trakcie objazdu łowiska.

3. Pobyt na łowisku.

– bezwzględny zakaz odwiedzin osób trzecich.

– zakaz odwiedzin między stanowiskami.

– toalety wyposażone zostaną w płyn do dezynfekcji, który używamy po każdorazowym skorzystaniu z toalet. Ponadto obsługa łowiska na bieżąco będzie dokonywać dezynfekcji.

3. Wyjazd z łowiska.

– po zakończeniu zasiadki prosimy o zastawieniu porządku i posprzątaniu stanowiska.

– śmieci na bieżąco i po zakończeniu łowienia wyrzucamy do kontenera na parkingu łowiska.

– stanowisko opuszczamy o godzinie 9.00 i udajemy się na parking lub wyjeżdżamy z łowiska. Po opuszczeniu stanowiska i zakończeniu pobytu informujemy telefonicznie opiekuna łowiska tel. +48 508 729 359  

 Prosimy o BEZWZGLĘDNE stosowanie się do powyższego regulaminu, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwu jak i obsłudze łowiska.


Nie stosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało wydaleniem z łowiska bez zwrotu poniesionych kosztów.