Stanowisko 11

Stanowiska
Karpiowe

To stanowisko jest mocno zarośnięte na wprost, nie ma tu dużej ilości brań, ale za to trafiają się duże ryby. Łowi się tu na wprost i troszkę na lewo, gdzie występuje pojedyncza moczarka.