Stanowisko 14 z domkiem

Stanowiska
Karpiowe

To jedno z lepszych stanowisk na łowisku, w jego zasięgu jest duży pas roślinności. Zestawy kładziemy przed i za roślinnością. To jedyne stanowisku, gdzie na dnie znajdują się korzenie i stare pieńki.